JICM Archive

İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

JICM Artık Türkçe Yayın Kabülüne Başladı !

* Türkiyenin ilk video dergisi !
* İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (Journal of immunology and clinical microbiology, JICM) uluslararası hakemli dergidir. Klasik makale tiplerine ek olarak video makale versiyonlarını da yayınlamaktadır (isteğe bağlı).

* Doçentlik başvurularında ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında aşağıda yazılı yayın kriterlerini karşılamaktadır:
   Doçentlik Başvuruları:
   - Uluslararası Makale
  b)Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi
   Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği:
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan araştırma veya derleme yazıları 30 puan
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, kısa makale, yorum, olgu sunumu, editöre mektup, özet vb. yazıları 6 puan.

JICM Editoriyal Takımı
editorial@jiacm.com

İndekslenen / Vertabanı kullanılan dizenler

Mobirise

Creative Commons Attribution Non-Commercial License
The articles in the Journal of Immunology and Clinical Microbiology are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

© Copyright 2017 QMEL.org ®- All Rights Reserved.                 

Site was made with Mobirise site theme